De geschiedenis van de tulpvaas bij Huize Avondrust

De geschiedenis van de tulpvaas bij Huize Avondrust

Via een e-mail verzoek dat bij ons binnenkwam kwamen we in contact met een achterkleindochter van Evert Holthuis (naam is bekend bij Carintreggeland, maar wordt niet weergegeven in verband met haar privacy). Zij wees ons op het bestaan van de tulpvaas bij Huize Avondrust, leverde ons foto’s aan en vroeg of de tulpvaas nog in gebruik is. Onderstaande informatie komt uit de mailwisseling met de achterkleindochter van Evert Holthuis. 

 

‘Evert Holthuis was wever in de Koninklijke Stork Weeffabrieken van 1874 tot 1929. Hij was ‘een baas’ bij deze fabriek.
Bij zijn afscheid op 29 april 1929 heeft hij van Stork een levensgrote Tulpvaas van graniet cadeau gekregen als dank voor alle bewezen diensten.
De vaas stond jarenlang bij het echtpaar Holthuis in de tuin aan de Berfloweg te Hengelo. Na zijn overlijden is de vaas waarschijnlijk geschonken aan Huize Avondrust. Deze stond voor de oude Hiebendaalvleugel aan de Deldenerstraat.

Waarschijnlijk heeft deze vaas hier nog gestaan tot de nieuwbouw van appartementencomplex de Hiebendaal. Tot ongeveer de eeuwwisseling. Iedereen die die Hengelo vanaf Delden binnenkwam had het zicht op de vaas.

Een van de twee dochters van de heer Holthuis (Johanna Hekman-Holthuis) heeft haar laatste levensjaren in Huize Avondrust gewoond. In de nalatenschap van een kleindochter van Evert Holthuis (een kind van de andere dochter van Holthuis: Alida Kreije -Holthuis) zaten nog foto’s ter gelegenheid van de pensionering van de heer Holthuis en een foto van de tulpvaas bij Huize Avondrust. Deze treft u bijgaand.’’  

 

Deze tulpvaas heeft jammer genoeg de ‘tand des tijds’ niet doorstaan. Bij de nieuwbouw van appartementencomplex de Hiebendaal bleek de vaas in dermate slechte staat te zijn dat ervoor is gekozen de vaas te laten afvoeren met het bouwpuin. Niet leuk voor de nabestaanden van de heer Holthuis om te horen dat de vaas zo aan zijn einde is gekomen. Maar wel leuk om te horen over de geschiedenis van de vaas.  

 

Bron: bijgaande bestanden alle ontvangen van de achterkleindochter van Evert Holthuis: foto van pensionering van dhr. Holthuis, en krantenbericht daaromtrent, foto van de tulpvaas (waarschijnlijk bij de woning aan de Berfloweg) en overlijdenskaart van dhr. Holthuis.

1880-1920 - Wat eraan vooraf ging
Behoefte aan ouderenzorg in Hengelo

 

.

Een idee ontstaat.....
Al in 1913 ontstond bij de kerkeraad van de Hervormde Gemeente in Hengelo het idee om grond aan...
Leuke weetjes
'Terwille van de oudjes’’
1920: Oprichting Stichting "Oude mannen- en vrouwenhuis"
Overlijden Aleida Lasonder en haar erfenis
Koster Gerrit Peuscher treft Leida Lasonder dood aan
Wie was Aleida Lasonder?

De zuinigheid van Leida is bij iedereen bekend.

Zoeken naar een bestaand pand
Er werd uitgekeken naar een bestaand pand dat met zo weinig mogelijk ingrepen verbouwd kon...
De aankoop van huize Engelien
De locatie wordt aangepast
De eerste bewoners en een open huis
Uitbreiding van Avondrust
Overlijden dominee Hiebendaal
Steeds meer bejaardenhuizen
Na de bevrijding: plannen voor uitbreiding
De jaren vijftig
luchtfoto van de omgeving
Herinneringen aan mijn oma: mevrouw Wijers-Crone
40 jarig bestaan en plannen voor verdere uitbreiding
Gymnastiek voor de bewoners
Oplevering nieuwbouw in 1960
Een 'pseudo-amourette' in het huis
Plan nieuwbouw Geerdinksweg
Oplevering nieuwe vleugel aan de Geerdinksweg
Afbraak huize Engelien en verlenging Hiebendaalvleugel
Nieuwe regelgeving bij opname
Officiële opening Lasondervleugel

 

 

 

Luchtfoto van Avondrust
Regels in het huis
Nieuwbouw Van Wezelvleugel
Medewerkersruimte in 1975
Vijftig jarig bestaan
Zwaardere opnamecriteria
Avondrust door de jaren heen
Een kijkje in de jaren tachtig
Vrijwilligerswerk
Indeling in categorieën van zorgbehoefte
In beweging blijven
Oud worden in Avondrust
Fusie met Huize Ten Anker
Samenwerking met andere zorgcentra in Hengelo
Een ijskoude traktatie
Activiteiten voor bewoners
Stichting Zorgcentra Hengelo
Tijdelijke Huisvesting in de Wooldevleugel
De langst wonende bewoonster
Gezellige activiteiten - medewerkers in een 'andere rol'
Medewerkers in 1995
Het 75-jarig bestaan
Medewerkers nemen afscheid van de Hiebendaalvleugel
Sloop oude Hiebendaalvleugel
Nieuwbouw De Hiebendaal
De geschiedenis van de tulpvaas bij Huize Avondrust
Zoon naamgever opent nieuwbouw Hiebendaal
Zorgcentrum Avondrust heet voortaan Het Woolde
Het Woolde in vogelvlucht
foto bewonerswinkeltje in krant
Woolde doet uit nood in de avond de deur dicht
Mantelzorgers en vrijwilligers
Medewerkers zorgen voor gezelligheid
Nieuwe telefooninstallatie
Filmbeelden 2003
Carint
Kleinschalig wonen
Vrijwilligersgroep Woolde TV
Bouwplannen Van Wezelvleugel
Afbraak Wooldevleugel
Samenwerking met andere zorgorganisaties
Bewoners en deel personeel op de foto in de tuin
Ook bejaarden gaan met de tijd mee
Informatiebijeenkomsten over nieuwbouw
Foto's in en rondom de locatie
Het gaat beginnen, bouwbord geplaatst
Aftrap nieuwbouwactiviteiten en viering Koningsdag
Jong en oud werken samen bij een app voor belevingsroute Hengelo
Gebouw 1 in aanbouw
Hoogste punt eerste gebouw
Koningsspelen 2019
Eerste bewoners feestelijk ingetrokken (gebouw 1)
Hengelo toen & nu
hoogste punt gebouw II
Gebouw II in aanbouw
Sloop van een karakteristiek huis
Een nieuw adres
Het witte huis aan de Woolderesweg 69
Bouwkundige oplevering gebouw II
Bedrijvigheid in het tweede gebouw
Bewoners trekken in gebouw II
‘Het is fijn wonen in Het Woolde’
Stichting Vrienden van Het Woolde
Over technologie en ‘anders’ oud worden.
Basisschoolkinderen van De Wooldermarke verzorgen de moestuin
Bijna vijftig jaar vrijwilliger
100 jaar ouderenzorg in Hengelo
Film 100 jaar - Van Avondrust naar Het Woolde
Zelf gemaakte feestversiering
Expositie - 100 jaar ouderenzorg in Hengelo
Film: Officiële opening door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opent nieuwbouwlocatie Carintreggeland Huis Het Woolde
Officiële opening Het Woolde - fotografie genodigden

Heeft u nog foto’s of verhalen van het vroegere Woolde die u met ons wilt delen? Deel ze met ons.