Wie was Aleida Lasonder?

Wie was Aleida Lasonder?

'Aleida Hendrika Lasonder (Leida) wordt op 23 februari 1921 om half negen dood in haar huisje gevonden door koster Gerrit Peuscher van de Nederlands Hervormde Gemeente. Samen met politieagent Adam Sterckel doet hij aangifte van het overlijden van de Hengelose Juffrouw bij de ambtenaar van de burgelijke stand. Leida was 67 jaar. De Hengelose, die haar hele leven vrijgezel blijft, wordt geboren op 2 februari 1853 in Hengelo. Ze is dochter van wever Barend Lasonder en huisvrouw Frederika ten Hove. Het ziet er niet naar uit dat Leida het destijds breed heeft. Wel is ze heel spaarzaam. Haar arbeidzame leven werkt zij in de fabriek en het geld dat ze daar verdient pot ze op.

De geboren Hengelose woont met haar broer Albertus Lucas bij de ‘veenkenkeuwkes’ aan de Pastoriestraat 13. De ‘huuskes’ zijn eenvoudige afdakswoningen die in 1925 onbewoonbaar worden verklaard. De bijzondere naam hebben de woningen te danken aan de vinkenkooitjes die buiten hangen.

Niet onbelangrijk voor dit verhaal is dat Leida lid is van de Nederlands Hervormde gemeente en nauwe contacten onderhoudt met dominee Hiebendaal, destijds voorganger in de kerk. Ze staat te boek als een vroom kerkgangster.

De zuinigheid van Leida is bij iedereen bekend. Zo verzamelt zij verwoed en fanatiek paardenvijgen. Zodra een paard op straat poept, is Leida er als de kippen bij om de verse vijgen met stoffer en blik op te vegen. Zij gebruikt de poep als brandstof voor de oven. 

De geneugten des levens lijken aan broer en zus voorbij te gaan. Het stel woont en leeft zeer eenvoudig. Hengeloërs die de Lasonders kennen, denken dat Leida een armoedzaaier is. Het verhaal gaat dat ze dag in dag uit brood met spek eet, dat de warme maaltijd bestaat uit een paar aardappelen en een handjevol paardenbonen. Een voedzame maaltijd, maar de bonen worden voornamelijk gebruikt als veevoer en zijn daarom goedkoop. Dat laatste is wellicht de reden dat in huize Lasonder niets anders dan dat op het menu staat. Om het beeld van Leida te vervolmaken, wordt gezegd dat de vrouw na het verscheiden van haar broer in 1917 uit pure zuinigheid zijn ondergoed afdraagt.

Maar intimi hebben wel door dat Leida bijna letterlijk op de centen zit. Waar anders heeft zij het geld gelaten dat beiden al die jaren in de fabriek verdienden? Uitgeven deed ze het immers niet. Dominee Hiebendaal komt regelmatig op bezoek. Tijdens de vele gesprekken die hij met haar voert, heeft hij ongetwijfeld zijn gootste wens op tafel gelegd. Hiebendaal wil dolgraag een rusthuis voor ouderen in Hengelo stichten. Hij laat het oog vallen op het statige herenhuis (voormalig pension Huize Engelien) aan de Deldenerstraat. Het pand staat al lang leeg, maar de dominee ziet geen kans om aan het benodigde aankoopbedrag te komen. En natuurlijk zal hij bij de dagelijkse bezoekjes die hij bij de lidmaten van zijn kerk aflegt, zijn ideeën hebben gedropt. Misschien hopend op een legaat, schenking of lening waardoor zijn wens in vervulling kan gaan. Leida laat na haar overlijden het geld na aan de kerk. Dominee Hiebendaal koopt spoorslags het leegstaande pand aan de Deldensestraat en huisvest er vier oude mannen; het eerste bejaardenhuis van Hengelo heet Huize Avondrust.’

 

 

Foto's (eigen archief)
portretfoto van Aleida Lasonder 
foto van Aleida voor haar woning aan de Willemsstraat 

1880-1920 - Wat eraan vooraf ging
Behoefte aan ouderenzorg in Hengelo

 

.

Een idee ontstaat.....
Al in 1913 ontstond bij de kerkeraad van de Hervormde Gemeente in Hengelo het idee om grond aan...
Leuke weetjes
'Terwille van de oudjes’’
1920: Oprichting Stichting "Oude mannen- en vrouwenhuis"
Overlijden Aleida Lasonder en haar erfenis
Koster Gerrit Peuscher treft Leida Lasonder dood aan
Wie was Aleida Lasonder?

De zuinigheid van Leida is bij iedereen bekend.

Zoeken naar een bestaand pand
Er werd uitgekeken naar een bestaand pand dat met zo weinig mogelijk ingrepen verbouwd kon...
De aankoop van huize Engelien
De locatie wordt aangepast
De eerste bewoners en een open huis
Uitbreiding van Avondrust
Overlijden dominee Hiebendaal
Steeds meer bejaardenhuizen
Na de bevrijding: plannen voor uitbreiding
De jaren vijftig
luchtfoto van de omgeving
Herinneringen aan mijn oma: mevrouw Wijers-Crone
40 jarig bestaan en plannen voor verdere uitbreiding
Gymnastiek voor de bewoners
Oplevering nieuwbouw in 1960
Een 'pseudo-amourette' in het huis
Plan nieuwbouw Geerdinksweg
Oplevering nieuwe vleugel aan de Geerdinksweg
Afbraak huize Engelien en verlenging Hiebendaalvleugel
Nieuwe regelgeving bij opname
Officiële opening Lasondervleugel

 

 

 

Luchtfoto van Avondrust
Regels in het huis
Nieuwbouw Van Wezelvleugel
Medewerkersruimte in 1975
Vijftig jarig bestaan
Zwaardere opnamecriteria
Avondrust door de jaren heen
Een kijkje in de jaren tachtig
Vrijwilligerswerk
Indeling in categorieën van zorgbehoefte
In beweging blijven
Oud worden in Avondrust
Fusie met Huize Ten Anker
Samenwerking met andere zorgcentra in Hengelo
Een ijskoude traktatie
Activiteiten voor bewoners
Stichting Zorgcentra Hengelo
Tijdelijke Huisvesting in de Wooldevleugel
De langst wonende bewoonster
Gezellige activiteiten - medewerkers in een 'andere rol'
Medewerkers in 1995
Het 75-jarig bestaan
Medewerkers nemen afscheid van de Hiebendaalvleugel
Sloop oude Hiebendaalvleugel
Nieuwbouw De Hiebendaal
De geschiedenis van de tulpvaas bij Huize Avondrust
Zoon naamgever opent nieuwbouw Hiebendaal
Zorgcentrum Avondrust heet voortaan Het Woolde
Het Woolde in vogelvlucht
foto bewonerswinkeltje in krant
Woolde doet uit nood in de avond de deur dicht
Mantelzorgers en vrijwilligers
Medewerkers zorgen voor gezelligheid
Nieuwe telefooninstallatie
Filmbeelden 2003
Carint
Kleinschalig wonen
Vrijwilligersgroep Woolde TV
Bouwplannen Van Wezelvleugel
Afbraak Wooldevleugel
Samenwerking met andere zorgorganisaties
Bewoners en deel personeel op de foto in de tuin
Ook bejaarden gaan met de tijd mee
Informatiebijeenkomsten over nieuwbouw
Foto's in en rondom de locatie
Het gaat beginnen, bouwbord geplaatst
Aftrap nieuwbouwactiviteiten en viering Koningsdag
Jong en oud werken samen bij een app voor belevingsroute Hengelo
Gebouw 1 in aanbouw
Hoogste punt eerste gebouw
Koningsspelen 2019
Eerste bewoners feestelijk ingetrokken (gebouw 1)
Hengelo toen & nu
hoogste punt gebouw II
Gebouw II in aanbouw
Sloop van een karakteristiek huis
Een nieuw adres
Het witte huis aan de Woolderesweg 69
Bouwkundige oplevering gebouw II
Bedrijvigheid in het tweede gebouw
Bewoners trekken in gebouw II
‘Het is fijn wonen in Het Woolde’
Stichting Vrienden van Het Woolde
Over technologie en ‘anders’ oud worden.
Basisschoolkinderen van De Wooldermarke verzorgen de moestuin
Bijna vijftig jaar vrijwilliger
100 jaar ouderenzorg in Hengelo
Film 100 jaar - Van Avondrust naar Het Woolde
Zelf gemaakte feestversiering
Expositie - 100 jaar ouderenzorg in Hengelo
Film: Officiële opening door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opent nieuwbouwlocatie Carintreggeland Huis Het Woolde
Officiële opening Het Woolde - fotografie genodigden

Heeft u nog foto’s of verhalen van het vroegere Woolde die u met ons wilt delen? Deel ze met ons.