Over technologie en ‘anders’ oud worden.

Over technologie en ‘anders’ oud worden.

Op weg naar 2030 denken we na over mogelijkheden waarmee mensen ‘beter’ oud kunnen worden. Gaan we uit van de zelfstandigheid van de cliënt. Denken we na hoe de zorg verandert en hoe Carintreggeland daarop kan inspelen. Onder andere door de inzet van zorgtechnologie.

Hulpmiddelen die gebruik maken van technologie. Het zijn misschien abstracte of zelfs een enge begrippen. Toch is het gebruik ervan niet meer weg te denken uit onze maatschappij of uit de zorg. Meer dan ooit maakt technologie ons dagelijks leven steeds iets gemakkelijker. We regelen bankzaken via het internet en verdwalen doen we niet meer dankzij Google Maps. En apps als ‘Buienradar’ vertellen ons of het gaat regenen als we op de fiets boodschappen gaan doen. En waar het vroeger heel duur was om met familie of vrienden in het buitenland te bellen, is contact tegenwoordig heel laagdrempelig dankzij Skype of WhatsApp. Hiermee hebben wij de wereld in onze broekzak. 

Met de mogelijkheden van technologie verandert geleidelijk aan de manier waarop we in het leven staan en hoe we met elkaar omgaan. Logisch dat zorgtechnologie ook een steeds grotere rol gaat spelen binnen Carintreggeland. Nu en in de toekomst.

De inzet van veel technologische hulpmiddelen is gericht op een leven zoals de cliënt of de bewoner dat graag wil. Waarbij de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en leven. Met de (groeiende) mogelijkheden van technologie kan dat ook steeds beter. Het wordt ook steeds makkelijker om technologie te gebruiken.

Enkele voorbeelden van zorgtechnologie:

  • Met de inzet van technologie kan de cliënt zich steeds langer vrij bewegen in en rondom zijn of haar huis. Dit alles op een veilige en verantwoorde manier. Waarbij via technologie (indien nodig) een oogje in het zeil gehouden kan worden.
  • Zorg op vaste momenten? Dat is waarschijnlijk verleden tijd! Door het gebruik van  hulpmiddelen kunnen wij steeds beter inschatten op welk moment zorg wenselijk en noodzakelijk is.
  • De inzet van moderne hulpmiddelen zoals de Medido (medicijnen-verstrekken via een apparaat), een oogdruppelbril en slimme hulpmiddelen om zelf steunkousen aan en uit te trekken, geven we cliënten de vrijheid terug die zo gemist wordt (regie in eigen hand).
  • Digitale middelen als de ouderentablet Compaan zorgen voor nieuwe contactmogelijkheden. Dat is belangrijk. Niet alleen voor het contact met Carintreggeland, maar ook met familie, kinderen en kleinkinderen.
  • Maar ook mogelijkheden voor gezondheids(waarden)monitoring en vroegtijdige signalering op afwijkingen horen tot de mogelijkheden.
  • Of de inzet van slim incontinentiemateriaal. Hierdoor kan verschoning van incontinentiemateriaal op de gewenste/nodige tijd gebeuren waardoor de cliënt niet onnodig fysiek belast wordt
  • Of het gebruik van aangepaste kleding waardoor cliënten met fysieke beperkingen langer zelfstandig zijn.
  • Of een hulpmiddel dat ondersteuning biedt bij cliënten met de ziekte van Parkinson  dat hen helpt een been op te tillen.
  • Of de Wolk: een heupairbag dat de impact bij valgevaar verkleint.
 

Een waardevol leven – zo zelfstandig mogelijk

Zo maar een aantal mogelijkheden van zorgtechnologie die we kunnen inzetten bij onze cliënten. Waarmee we hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid kunnen vergroten en de regie bij de cliënt kunnen laten.

Moderne hulpmiddelen zijn dus noodzakelijk voor een waardevol leven. Voor u. We volgen alle ontwikkelingen nauwlettend. Niet alles wat wordt bedacht is zinnig of bruikbaar. Er zit kaf tussen het koren. Wij zijn daarom continu op zoek naar bruikbare digitale en technologische hulpmiddelen en testen deze in de praktijk. Het gaat om de best mogelijke zorg, die onze cliënt meer grip op de dag en meer regie over het leven geeft. De best mogelijke zorg kán ook een passend hulpmiddel zijn.

 

Uitleg foto's:

U ziet de Medido (medicijndispenser), personenalarmering en een tablet
 

1880-1920 - Wat eraan vooraf ging
Behoefte aan ouderenzorg in Hengelo

 

.

Een idee ontstaat.....
Al in 1913 ontstond bij de kerkeraad van de Hervormde Gemeente in Hengelo het idee om grond aan...
Leuke weetjes
'Terwille van de oudjes’’
1920: Oprichting Stichting "Oude mannen- en vrouwenhuis"
Overlijden Aleida Lasonder en haar erfenis
Koster Gerrit Peuscher treft Leida Lasonder dood aan
Wie was Aleida Lasonder?

De zuinigheid van Leida is bij iedereen bekend.

Zoeken naar een bestaand pand
Er werd uitgekeken naar een bestaand pand dat met zo weinig mogelijk ingrepen verbouwd kon...
De aankoop van huize Engelien
De locatie wordt aangepast
De eerste bewoners en een open huis
Uitbreiding van Avondrust
Overlijden dominee Hiebendaal
Steeds meer bejaardenhuizen
Na de bevrijding: plannen voor uitbreiding
De jaren vijftig
luchtfoto van de omgeving
Herinneringen aan mijn oma: mevrouw Wijers-Crone
40 jarig bestaan en plannen voor verdere uitbreiding
Gymnastiek voor de bewoners
Oplevering nieuwbouw in 1960
Een 'pseudo-amourette' in het huis
Plan nieuwbouw Geerdinksweg
Oplevering nieuwe vleugel aan de Geerdinksweg
Afbraak huize Engelien en verlenging Hiebendaalvleugel
Nieuwe regelgeving bij opname
Officiële opening Lasondervleugel

 

 

 

Luchtfoto van Avondrust
Regels in het huis
Nieuwbouw Van Wezelvleugel
Medewerkersruimte in 1975
Vijftig jarig bestaan
Zwaardere opnamecriteria
Avondrust door de jaren heen
Een kijkje in de jaren tachtig
Vrijwilligerswerk
Indeling in categorieën van zorgbehoefte
In beweging blijven
Oud worden in Avondrust
Fusie met Huize Ten Anker
Samenwerking met andere zorgcentra in Hengelo
Een ijskoude traktatie
Activiteiten voor bewoners
Stichting Zorgcentra Hengelo
Tijdelijke Huisvesting in de Wooldevleugel
De langst wonende bewoonster
Gezellige activiteiten - medewerkers in een 'andere rol'
Medewerkers in 1995
Het 75-jarig bestaan
Medewerkers nemen afscheid van de Hiebendaalvleugel
Sloop oude Hiebendaalvleugel
Nieuwbouw De Hiebendaal
De geschiedenis van de tulpvaas bij Huize Avondrust
Zoon naamgever opent nieuwbouw Hiebendaal
Zorgcentrum Avondrust heet voortaan Het Woolde
Het Woolde in vogelvlucht
foto bewonerswinkeltje in krant
Woolde doet uit nood in de avond de deur dicht
Mantelzorgers en vrijwilligers
Medewerkers zorgen voor gezelligheid
Nieuwe telefooninstallatie
Filmbeelden 2003
Carint
Kleinschalig wonen
Vrijwilligersgroep Woolde TV
Bouwplannen Van Wezelvleugel
Afbraak Wooldevleugel
Samenwerking met andere zorgorganisaties
Bewoners en deel personeel op de foto in de tuin
Ook bejaarden gaan met de tijd mee
Informatiebijeenkomsten over nieuwbouw
Foto's in en rondom de locatie
Het gaat beginnen, bouwbord geplaatst
Aftrap nieuwbouwactiviteiten en viering Koningsdag
Jong en oud werken samen bij een app voor belevingsroute Hengelo
Gebouw 1 in aanbouw
Hoogste punt eerste gebouw
Koningsspelen 2019
Eerste bewoners feestelijk ingetrokken (gebouw 1)
Hengelo toen & nu
hoogste punt gebouw II
Gebouw II in aanbouw
Sloop van een karakteristiek huis
Een nieuw adres
Het witte huis aan de Woolderesweg 69
Bouwkundige oplevering gebouw II
Bedrijvigheid in het tweede gebouw
Bewoners trekken in gebouw II
‘Het is fijn wonen in Het Woolde’
Stichting Vrienden van Het Woolde
Over technologie en ‘anders’ oud worden.
Basisschoolkinderen van De Wooldermarke verzorgen de moestuin
Bijna vijftig jaar vrijwilliger
100 jaar ouderenzorg in Hengelo
Film 100 jaar - Van Avondrust naar Het Woolde
Zelf gemaakte feestversiering
Expositie - 100 jaar ouderenzorg in Hengelo
Film: Officiële opening door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opent nieuwbouwlocatie Carintreggeland Huis Het Woolde
Officiële opening Het Woolde - fotografie genodigden

Heeft u nog foto’s of verhalen van het vroegere Woolde die u met ons wilt delen? Deel ze met ons.